Post Truth Kavramının Bir Yeni Medya Türü Olarak “Fact Checking” Bağlamında Değerlendirilmesi ve Siyasal İletişim Üzerine Etkisinin Boyutları

Bu makalede, internetin kullanımının artmasıyla bilgiye ulaşma konusunda bir takım avantajların sağlanması kadar belirli ölçüde ortaya çıkan dezavantajlardan biri olan dezenformasyonun, hakikat sonrası siyasette popülizm ile araçsallaşmasının siyasal iletişimde etkisini bir yeni medya türü olarak kurumsallaşan doğruluk kontrolü metodu üzerinden incelenmesi konu olarak alınmıştır.  Hakikat sonrası siyasette popülizmin yükselmesiyle hakikatin altının oyulmasına karşılık bir yeni medya türü olan doğruluk kontrolü metodunun ortaya çıkışı ve geleceğinin incelendiği bu makalede, Türkiye’deki doğrulama platformlarından biri olan Doğruluk Kontrolü üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Türkiye’deki doğrulama platformlarının hakikat sonrası siyasette dezenformasyona karşı etkenliği, yeterliliği sorgulanmış ve kuramsal olarak gazetecilikle bağdaştırılmasının mümkün olup olamayacağı gözlemlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir